AKTUELT

Onsdag d. 4. Marts.  Generalforsamling                                    

V-S klublokaler Vrold Tværvej 12 B

 Gule Ærter kl. 18.00 / Generalforsamling kl. 19.00

Efter generalforsamling foredrag om Skanderborg i middelalderen

Husk tilmelding til Gule Ærter på 22 95 68 14