Jubilarer

VI ØNSKER ALLE VORE JUBILARER HJERTELIG TILLYKKE !

Ved Stiftelses-& Jubilarfesten lørdag 25. Januar 2020 vil følgende jubilarer få overrakt deres velfortjente Hæderstegn.

60 år:  Bent A.L.Sørensen
50 år:  Knud Aage Jensen, Ove Poulsen, Arne Grønskov
40 år:  Arne Ørvik Hansen,  Carsten Bo Pedersen
25 år:  Poul H. Mathiesen, Niels Nielsen
10 år:  Tonni Nielsen, Svend Pedersen, Kay Onsager

Jubilarer 2021

60 år: Erik Sønderskov Sørensen, Per Sønderskov Sørensen,
60 år: Ejvind Andersen,  Kurt Rønne
50 år:  Svend Erik H. Madsen, Elmer Oldager,
40 år:  Niels Chr. Nielsen,
10 år:  Sanne Brinch Jørgensen, Erling Lauritsen,
10 år: Rasmus Kaiser Nielsen, Egon Sønderskov