Jubilarer

VI ØNSKER ALLE VORE JUBILARER HJERTELIG TILLYKKE !

Ved Stiftelses-& Jubilarfesten lørdag 26. Januar 2019 vil følgende jubilarer få overrakt deres velfortjente Hæderstegn.

50 år:  Orla Rasmussen, Søren Damgaard Hansen, Vagn Zilmar
40 år:  Bent Langballe
10 år:  Lisbeth Bertelsen, Bjerne Olesen, Erik M. Andersen, Erik Schmidt, Karsten Bille Sandberg

Jubilarer 2020

60 år:  Bent A. L. Sørensen
50 år:  Knud Aage Jensen, Ove Poulsen, Arne Grønskov,
40 år:  Arne Ørvik Hansen, Carsten Bo Pedersen
25 år:  Poul H. Mathisen, Niels Nielsen
10 år:  Tonni Nielsen, Svend Pedersen, Kay Onsager