Jubilarer 2021

VI ØNSKER ALLE VORE JUBILARER HJERTELIG TILLYKKE ! 

På generalforsamlingen onsdag den 7. April får følgende jubilarer overrakt deres velfortjente Hæderstegn.

60 år: Erik Sønderskov Sørensen, Per Sønderskov Sørensen, Ejvind Andersen, Kurt Rønne.

50 år: Svend Erik H. Madsen, Elmer Oldager, Vagn Lyngkær Pedersen.

40 år: Niels Chr. Nielsen.

10 år: Sanne Brinch Jørgensen, Erling Lauritsen, Rasmus Kaiser Nielsen, Egon Sønderskov.

                                      —————————————————–

2022:

50 år: Thomas H. Sørensen, Paul Wittus Sørensen, Ralf Wittus Sørensen,

Jørgen Bech Olsen

40 år: Poul Foged, Erik Rasmussen, Jan Visby Rasmussen.

25 år: Bertil Kristensen, Svend Pedersen