Generalforsamling 2019

Referat af generalforsamlingen i DFB Skanderborg d. 6 marts 2019

Formanden bød de 39 fremmødte velkommen og der blev udbragt et ni foldigt hurra for vores protektor HM Dronning Magrethe den 2. Der blev holdt 1 minuts stilhed for de brødre vi mistede i 2018

Her er formandens beretning:

Kære brødre. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her til Forsvarsbrødrenes generalforsamling i aften. Jeg håber, at vi må få et godt og sagligt møde. Så kom frit frem med jeres kommentarer, både ris og ros. Traditionen tro skal vi først udbringe en hilsen og et 9-foldigt hurra for foreningens Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe den Anden. Og herefter synges første vers af Kong Christian. Hendes Majestæt Dronning Margrethe den Anden længe leve. Hurra —–Nu, hvor vi står op, så syndes jeg, at vi skal mindes de af vore brødre, som er gået til Ryes Brigade. Det er Børge Rasmussen-Knud Pedersen- Viktor Frank-Svend Erik Husum og Jens Fjord. Æret være deres minde. Jeg vil gerne bede om forslag til en dirigent. Vi har et forslag fra bestyrelsens side – Bent Langballe. Er der andre forslag ?? Beretning til generalforsamling. Ved vores generalforsamling i 2018 var der fremmødt 45 brødre. Helt fantastisk. Generalforsamlingen var meget historisk, da vor formand gennem 27 år valgte at træde tilbage i geleddet. På generalforsamlingen var der stor ros til det store arbejde, der var blevet udført under alle de år. Endnu en gang stor tak til dig Erik. Den 14. april var vi til formandsmøde, hvor vi hørte nyt fra de andre selskaber i 7 kreds. Der var som sædvanlig debat om sammenlægninger for at mindske udgifterne i organisationen. Bernt udtrykte store forhåbninger til, at noget ville ske. 5. maj blev holdt som sædvanlig ved mindestenen. Der var mødt over 30 mennesker op, endda på trods af at hele Skanderborg stod på den anden ende den dag. Der blev holdt en fantastisk god tale af Flemming Schreiber – Lokalhistoriker fra Hårby, som også har boet i Tønder. Fugleskydningen d. 27. maj blev et tilløbsstykke. 52 brødre deltog. Benny BK ledte marchen på bedste vis gennem byen og helt ud til skydebanen i Skårup. Vi havde Hovedgård skoleorkester foran. Dejligt syn at se et optog på næsten 100 mand igennem byen. Et lille men var, at vi havde for få lodder om morgenen og at vejret var så varmt, at det kneb med at holde de små grønne kolde. Vores skydeformand Torben Jørgensen havde kommandoen på banen. Som sekundant var Hans Sandberg. Vi har været til stegt flæsk på Møllebæk igen. 55 mødte op og fik en rigtig god oplevelse. Flagdagen d. 5. september blev holdt på Fælleden. Efter opslag flere steder var der mødt rigtig mange op og Frank Megabody holdt en fantastisk tale og indvilgede i at holde tale ved vores 5 maj i år. Vi glæder os allerede. Vi var til landsmøde i Fredericia i september. Vi tog den gamle formand med. Vi var 4. Der var ikke noget nyt omkring KE vores landsformand. Måske lidt hans egen skyld. Medlemstilgangen er til at få øje på. De eneste, der kunne prale af medlemstilgang, var Fredericia og kan I gætte, hvem den anden var ??????. Der blev orienteret om sikkerhedssituationen her i Danmark. Der var ikke gode nyheder. Det kan jeg godt uddybe, hvis man spørger. Vi har afholdt 3 bankospil på Sølund med et rigtig godt fremmøde. Det har så afstedkommet, at vi måske skal til at have en lidt større sal. En stor tak til dem, der har hjulpet til Banko. Vi havde også lotteri til fordel til indkøb af riffel, ligesom til de andre angementer. Torben vil fortælle mere om den sag. Men tak alligevel. Det vi har oplevet i den forbindelse er rigtig dejligt for helheden. Vi var til trekantskydning i Nørre Snede her i januar. Næste gang vi mødes er i Silkeborg . Jeg kan love jer for, at de ryster i bukserne. Torben vil med glæde fortælle hvorfor. Stiftelses- og jubilarfesten blev som sædvanlig holdt i Borgernes Hus. Med god mad og stemning. Der blev uddelt velfortjente tegn til dem, som kom og deltog. Festen begyndte allerede i bussen. Torben var VOGNKOMMANDØR på den store tur . Bevæbnet med nødrationer af flydende karakter. Tak til alle der deltog. Fødselsdage – Det er en tradition, at vi møder op til den store dag kl. 10.00 på selve dagen, hvis det er muligt. Stort tillykke til alle. Vi siger tak for kaffe. Vi har en tanke om at have et større samarbejde med selskaberne omkring os. Der er en idè om, at vi kan give hinanden nogle gode idéer, sådan at vi kan udvikle os. Kurt vil efter generalforsamlingen fortælle om sit liv som soldat og Veteran cafè tiltag i Horsens. Derfor velkommen til Horsens selskabet. Vi har i perioden afholdt 6 bestyrelsesmøder+ en meget stor kontakt i mellem møderne. Forleden var vi til møde ved Holger om regnskabet. Alt var, som det skulle være. Når han selv kommer til, vil I se et yderst punktligt regnskab. Det kan ikke gøres bedre. Ingenting kommer af sig selv. Der er lavet et godt arbejde af alle i bestyrelsen + de mange, der har hjulpet til. Jeg kunne nævne mange . Men ingen nævnt ingen glemt. Det var så min første beretning. Håber, at det rækker. Jeg overgiver hermed beretningen til vores dirigent og generalforsamling til behandling.