Velkommen

  –   til Forsvarsbrødrenes hjemmeside, som jævnlig vil blive opdateret og udbygget, kik derfor ind på siden engang imellem.

Protektor: Hendes Majestæt Dronningen

Historie
Efter indvarsling i byens blade samledes ca. 50 mænd Søndag den 31. Januar 1909 kl.4 eftermiddag på Hotel Phønix i Skanderborg. Efter en livlig debat hvor det blandt andet blev fremhævet, at selskabet skulle være upolitisk, tegnede 43 af de
fremmødte sig som medlemmer. Selskabet blev dermed stiftet.

Foreningens formål er igennem tiden blevet revideret og ser idag således ud:
At bevare Danmarks demokratiske styreform og kongehuset.
Bevarelse af forsvarsviljen og støtten til danskere udsendt i internationale opgaver.
Vedligeholdelse af den nationale holdning og fastholde nationale værdier,
Værne om Dannebrog
Bevare og vedligeholde vore nationale mindesmærker for kommende generationer,
Knytte brødrene sammen ved fester, foredrag, møder og andre sammenkomster.

Forsvarsbrødrene vedligeholder mindestenen  Henning Grønlund Carlsen, en ung frihedskæmper der faldt i kamp mod besættelsesmagten den 14. juli 1944 ( viadukten Gl. Randersvej.) Hvert år den 5. maj afholder vi minde højtidlighed, hvor forskellige værn i Skanderborg deltager. I 2022 bliver taleren Borgmester Frands Fischer

 

Foreningens aktiviteter kan ses i Program og Aktuelt.

Her er et lille udpluk af arrangementer: Konkurrence-skydning, museumsbesøg, havevandringer, Fregatten Jylland, brunkulslejrene, flyvepladser, Søværnets-operative Kommando (SOK), Bankospil etc. etc.
Besøg på Flyvestation Karup, Nordeuropas største flyveplads

Hovedgaard Skoleorkester på vej fra Torvet til skydebanen med 55 Brødre i høj stemning

Hvert år sidst i Maj mdr. deltager 50- 60 Brødre i Fugleskydningen. Vi mødes kl 7.00 på torvet og går 5,3 km til skydebanen i Skårup, med et nødvendig stop på Restaurant Søsporten hvor der indtages et behørigt måltid +, hvorefter alle er klar til at fortsætte turen

Foreningens aktiviteter kan ses i Program og Aktuelt.

Her er et lille udpluk af arrangementer: Konkurrence-skydning, museumsbesøg, havevandringer, Fregatten Jylland, brunkulslejrene, Flyvestation Karup, Søværnets-operative Kommando (SOK), Firmabesøg, Bankospil etc. etc.

Forsvarsbrødrene i Skanderborg har ca. 150 medlemmer i alle aldre, heraf også en del kvindelige medlemmer.

Bliv medlem af Forsvarsbrødrene.
skriv til mail: dfb@dfbskanderborg.dk   eller ring til et bestyrelsesmedlem.
Kontingent p.a.kr. 250,- Senior kr. 170,-
Som medlemmer i forsvarsbroderselskaberne kan optages danske statsborgere – kvinder som mænd – der efter de enkelte selskabers suveræne vurdering har den rette holdning og forsvarsbroderånd.

med Broderlig hilsen Bestyrelsen