Generalforsamling 2021

>> Referat af generalforsamlingen kommer senere <<

JUBILARER  /  FØLGENDE MODTOG DERES FORTJENTE HÆDERSTEGN:

( medlemsår )  Erik Sønderskov Sørensen (60 år  / Per Sønderskov Sørensen ( 60 år ) Kurt Rønne ( 60 år) / Niels Chr. Nielsen ( 40 år ) / Rasmus Kaiser Nielsen ( 10 år ) / Egon Sønderskov ( 10 år ) / Karin Helene Jakobsen fik medlemsemblem 

Hjertelig tillykke til alle.                           

Der var mødt 31 brødre til generalforsamlingen, Vi havde håbet på flere deltagere. Jubilarerne som ikke var mødt op, vil på et senere tidspunkt få tildelt deres hæderstegn.

Bankerne ønsker ikke at modtage mønter mere. Det giver store udfordringer, også for vores forening. Vi have denne gang løst det ved at menuen kostede kr. 100,- / Øl, snaps, vand og kaffe var gratis. Mobil-Pay blev også brugt.   Tak til Ellen Sørensen for hendes lækre Roulader.

Her gengives Formandens beretning:

Beretning til Generalforsamlingen d. 2. juni 2021.                                              

Kære brødre. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her til Forsvarsbrødrenes generalforsamling i aften. Jeg håber, at vi må få et godt og sagligt møde. Så kom frit frem med jeres kommentarer – både ris og ros. Jeg vil gerne have, at vi rejser os op.

Traditionen tro skal vi først udbringe en hilsen og et 9-foldigt hurra for foreningens Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe den anden. Og herefter synge første vers af Kong Christian.

Hendes Majestæt Dronning Margrethe den anden længe leve. Hurra ——

Når vi nu står op, vil jeg gerne, at vi mindes de af vore brødre, der er afgået til Ryes Brigade med et minuts stilhed. I perioden har vi måttet sige farvel til Karl Eluf  Wollin, Carl Michelsen, Bent Langballe, Niels Nielsen samt Erik Nørgaard Kristensen. Æret være deres minde.

Jeg vil gerne bede om forslag til en dirigent. Vi har et forslag fra bestyrelsens side –  Kurt Rønne. Er der andre forslag ?? Det var der ikke.

Medlemstallet er 153.

Det har været en meget anderledes tid. Vi var heldige at holde generalforsamling lige før nedlukningen af Danmark. Ved vores generalforsamling i 2020 var der fremmødt 43 brødre. Helt fantastisk.Vi var heldige at kunne komme til 7. kredsmøde i Horsens.

5 maj blev holdt som sædvanlig ved Mindestenen. Der var mødt bestyrelsen og Ole Danielsen fra Danmarks-Samfundet. Det var i 2020. I år var der mødt 35 op for at højtideligholde befrielsen.

Fugleskydningen blev aflyst som så meget andet under covid19. Det samme har vi også gjort i år. Det skyldes, at vi den 5 maj, hvor beslutningen skulle tages, ikke kunne få nogle brugbare retningslinjer fra DGI. 

Turen til Frøslev blev heller ikke til noget på grund af Corona. Der var ellers lavet et stort forarbejde til denne tur.

Da kassen ikke ligefrem bugner af penge, har vi søgt AURA om støtte. Det blev ikke til noget i første omgang, men vi prøver senere. Da håber jeg, at det giver pote. Vi har 3 bestyrelsesmedlemmer her fra Skanderborg , nu må de op af stolen og marker sig.

Vi har været til stegt flæsk på Møllebæk igen. Sidste år mødte 48 op og fik en rigtig god oplevelse. Flagdagen d. 5 september blev holdt på Fælleden. Efter opslag flere steder var der mødt rigtig mange op, og Viceborgmester Frank Damgård  holdt en dejlig tale for os.                                                                     

Der har været trekantskydning i Silkeborg. Vi fik en fantastisk andenplads. Der var nogle nye med den her gang, så rigtig godt.

Her på det sidste har vi været på byvandring i det gamle Skanderborg med Niels Henrik Petersen.

Fødselsdage – Det er en tradition, at vi møder op til den store dag kl. 10.00 på selve dagen, hvis det er muligt. Stort tillykke til alle. Vi siger tak for kaffe.

Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder og et bilagsmøde samt en del orientering på mail.

Til slut vil jeg gerne sige tak til Bestyrelsen for godt samarbejde og tak til vores  æresmedlem  Benny for det store arbejde, du ligger i foreningen.                         Men en må ikke gå ram forbi og det er dig Holger. Du er fantastisk som kasserer og hjemmesideansvarlig.

Dernæst vil jeg gerne sige tak til vores vicevært Hans Sandberg og Torben Jørgensen, Skydeformand. I har lavet et rigtig godt stykke arbejde.

Skanderborg d.3-6-2021 MBH. Erik Brandt