Stiftelses- & Jubilarfest 2018

Forsvarsbrødre Jubilarer og 2 nye medlemmer 2018

Lørdag den 27. Januar afholdte Forsvarsbrødrene i Skanderborg 109 års Jubilar-& Stiftelsesfest på Restaurant Borgernes Hus i Veng.
Vi startede som traditionen byder, med  et nifoldigt hurra for Hendes Majestæt Dronningen. 

Efter kong Christian stod ved højen mast og velkomst sang, fik vi serveret en lækker hjemmelavet middag med tilbehør. Igen i år var der lavet et rigtig flot sanghæfte, det var dog umuligt at synge sammen med Bjerne musik, for han spillede efter det fra sidste år.
Erik Brandt holdt tale for vores formand Erik Sørensen der har været formand i 27 år, som nu har valgt at gå på velfortjent otium og tildelte ham forsvarsbrødrenes æresmedalje / Se omtale af Erik Sørensen på anden side.
Under middagen uddelte Bjerne blomster (roser) og sang en FLOT serenade for damerne.
Herefter gik dansen lystigt. Vi sluttede aftenen med biksemad bearnease, som altid gør lykke.
I flere år er der blevet arrangeret buskørsel fra Skanderborg til og fra Veng. Dette har vist sig at være en  god ide, ikke mindst når vi skal hjem kl. ca. 1.00 / Til stor glæde for mange var der i år indlagt bar, med en næsten ædru bartender i bussen.
57 deltagere havde en rigtig hyggelig aften.

Følgende jubilarer fik overrakt velfortjente hæderstegn:
Til vores ældste, men friske jubilar var der stor applause
70 År: Børge Rasmussen

50 År: Freddy Jacobsen, Leif Wittrup, Benny Kristensen, Ronald Wittus Sørensen, Ejvind Byskov, Jørn Wittus Sørensen, Aage Daugaard
40 ÅR: Hans Teglgaard, Aage Korsgaard
10 År: Bo Visby Rasmussen, Alf Quistgaard, Frank Jensen
Desværre kunne følgende brødre ikke give møde: Ronald Wittus Sørensen, Hans Teglgaard, Bo Visby Rasmussen, Frank Jensen