5. Sep. Flagdag 2015

Den 5. september er den officielle flagdag for Danmarks udsendte. Flagdagen blev højtideligholdt første gang i 2009. Skanderborg kommune har besluttet at den fremover skal holdes hvert år i kommunen.
Højtideligheden blev holdt i Borgernes Hus i Veng. Forsvarsbrødrene i Skanderborg var repræsenteret med 5 mand og 2 faner. Herforuden var Garderforeningen, Marineforeningen, og Hjemmeværnet repræsenteret. Mindehøjtideligheden blev ledet af borgmester Jørgen Gaarde. Der deltog ca. 50 personer

P1000937

P1000941 P1000942

Flagdag for Danmarks udsendte

Formålet med flagdagen er at hædre de personer, der er eller har været udsendt på en mission af Danmark på baggrund af en beslutning truffet af regering, Folketing eller en minister. Flagdagen omfatter den samme personkreds som det nationale monument over Danmarks internationale indsats efter 1948.

Flagdagen er en anledning til at udtrykke anerkendelse for den fremragende og professionelle indsats, som Danmarks udsendte yder og har ydet i en række af verdens konfliktområder.

Kranselæggelse, gudstjeneste og parade
Det officielle Danmark markerer flagdagen for Danmarks udsendte med en kranselæggelse ved monumentet på Kastellet, en mindegudstjeneste for Danmarks faldne i Holmens Kirke og en parade for årets udsendte på Christiansborg Slotsplads. Folketinget slutter det officielle program med en reception for årets udsendte.

Herudover bliver flagdagen højtideligholdt ved en lang række lokale arrangementer over hele landet.