Generalforsamling 2019 billeder

Generalforsamling 2018

Afgående formand Erik Sørensen og Ellen modtog deres velfortjente hyldest

Ronald Wittus Sørensen modtager 50 års hæderstegn

Den nye formand Erik Brandt sammen med 2 nye bestyrelsesmedlemmer,Tonny Nielsen og Rasmus Kaiser