Generalforsamlingen 2016

Generalforsamlingen afholdtes onsdag d. 9.3.2016
40 brødre var mødt op til hjemmelavede gule ærter, serveret af 4 nydelige damer. En rigtig god start på generalforsamlingen.

Referat:
Formanden bød velkommen til de fremmødte og vi udbragte et nifoldigt leve for vor protektor H.M. Dronning Margrethe den 2. Dernæst mindes vi de brødre der var afgået til Ryes Brigade.
Herefter gik vi over til generalforsamlingen.
Punkt 1. Valg af dirigent: Valgt blev Bent Langballe, der konstaterede at generalforsamlingen var beslutnings dygtig og lovlig indvarslet .
Punkt 2. Formandens beretning.
Medlemstallet er på 162
Vi var ved mindestenen på Gl. Randersvej d. 5 maj med 35 brødre, hvor Ivan Bertelsen holdt tale.
D. 29 maj Formands møde i Kolding, 4 mand deltog.
D. 7 Juni afholdte vi Fugleskydning. Fuglekonge blev Claus Wittus Sørensen . Vejret var godt og der var højt humør.
D. 8 August var vi i Horsens med 4 mand,for at festligholde deres jubilæum.
D. 26 August var vi på Møllebæk til stegt flæsk og persille sovs, meget fin tilslutning.
Flagdagen i Borgernes hus i Veng d. 5 sept. Der deltog vi med 2 faner.
D. 19 sep. Deltog vi med 3 mand i landsmødet i Fredericia .
Vi har i 2015 afholdt 3 bankospil, med et godt resultat.
Der har i lighed med andre år blevet afholdt våben tilsyn.
D. 10 januar 2016 deltog vi i Trekant skydning i Nørre Snede.
Der er i året afholdt 10 bestyrelsesmøder.
Efter bemærkninger om siddepladser til stiftelses festen og musikken plus reservationer til banko spillene, som bestyrelsen tog til efterretning, blev beretningen enstemmigt godkendt.
Punkt 3. Årets skyderesultater ved Skydeformand Torben Jørgensen .
Skydeformanden havde store roser tilovers til deltagerne i årets fugleskydning , der var dejligt at se at det hele foregik i god ro og orden. Stor tillykke til Claus Wittus Sørensen.
Trekant skydning i Nørre Snede var en stor oplevelse, flot 3 plads med Tut på førstepladsen fra Skanderborg. Stort tillykke.
Beretningen blev godkendt med akklamation.
Punkt 4. Regnskab ved kasseren , Der var uddelt regnskab på alle borde , regnskabet blev læst op og godkendt uden bemærkninger. Med akklamation.
Punkt 5. Fastsættelse af kontingent . Det blev uændret. Med akklamation.
Punkt 6. Indkommende forslag. Der blev fremlagt af Holger Rasmussen, et forslag til fornyelser af vore vedtægter. Disse var omdelt til gennemsyn. Efter lidt opklarende spørgsmål blev de godkendt.
Punkt 7. Valg af formand . Erik S. Sørensen blev genvalgt med akklamation
Punkt 8. Valg af 3 bestyrelses medlemme Mogens Rasmussen – Erik Nørregaard Kristensen – Hans Sandberg, disse blev også genvalgt med akklamation.
Punkt 9. Valg af 2 Suppleanter . På valg var Rasmus Kaiser som blev genvalgt, nyvalgt blev Tonni Nielsen.
Punkt 10 Valg af revisor på valg var Ole Pedersen som blev genvalgt med akklamation.
Punkt 11. Valg af billags kontrollant . På valg var Tommy Andersen genvalgt med akklamation.
Punkt 12. Valg af revisor suppleant. På valg var Poul Foged, som blev genvalgt.
Punkt 13. Valg af Fanebærer på valg var Per Sørensen, som blev genvalgt med akklamation. Som subleant blev nyvalgt Dan Langberg
Punkt 13 Evt. Spøgsmålet om deltagerenes brug af hjemmeside og facebook. Fremover kan vi måle hvordan aktiviteten udvikler sig.
Afstemning: Af de 40 tilstedeværende bruger 18 vores hjemmeside jævnligt = 45 %
— “” —         : Af de 40 tilstedeværende bruger 10 vores  facebook     jæventlig = 25 %
Der var et forslag om tarteletter på Alrø.
Formanden takkede Fanebærer Per Sørensen og Ole Pedersen for deres store indsats i foreningen
Herefter overgav dirigenten generalforsamlingen til formanden med et tak for god ro og orden.

Referant Erik Brandt