Flagdag 5. September 2018

Den 5. september er den officielle flagdag for Danmarks udsendte.
Højtidligheden der i år blev holdt i kantinen på Fælleden, blev ledet af Viceborgmester Frank W. Damgaard. Forsvarsbrødrene i Skanderborg var repræsenteret med fanevagt og 4 brødre..
Der blev sunget flere sange og underholdt af kulturskolens elever. 6 forskellige værn var repræsenteret. Der var ca 80 deltagere.
Formålet med flagdagen er at hædre og ærer de personer, der er eller har været udsendt på en mission af Danmark på baggrund af en beslutning truffet af regering, og Folketing.
Flagdagen er en anledning til at udtrykke anerkendelse for den fremragende og professionelle indsats, som Danmarks udsendte yder og har ydet i en række af verdens konfliktområder

Tale ved Flagdagen 5. September holdt af: Frank W. Damgaard ( Viceborgmester )

Rigtig mange steder rundt i landet er Dannebrog i dag hejst, for at hylde og ære de danske veteraner og deres familier. Jeg er glad for at vi også her i Skanderborg kommune, hvor vi har 284 veteraner, soldater, politifolk og sundhedspersonale, markerer dagen..

Men sådan har det ikke altid været. Jeg har igennem årene mødt flere som er vendt hjem til en hel anden historie. Som drog afsted, eller blev sendt afsted, for at kæmpe med åben pande og med stolthed for Danmark og for den demokratiske verden, den frihed ja de værdier som vi er bygget af og som vi tror på og anser som en selvfølge for os mennesker. Og som vi om nødvendigt, gerne kæmper for. Sendt afsted med folketingets flertal i ryggen og et FN mandat.. I drog ud med livet som indsats og mange af jer kom hjem med minder, ar og sår på sjælen, som vi andre overhovedet ikke er i stand til at sætte os ind i.

Og hvad kom I hjem til? Et land som stod parat til at se jer i øjnene og give jer det anerkendende skulderklap og det kram som I havde fortjent og måske håbet på?

Nej i kom hjem til skepsis, til en masse snakken for og imod, ja til tider nærmest til en mistænkeliggørelse af indsatsen.

Der stod ingen parat til at anerkende, lytte, kramme, puste, forstå ja ingen til at møde jer der hvor I nu var, og give jer den plads som I nu hver især havde brug for. For I er selvfølgelig forskellige. Både da I drog ud og kom hjem. Og det kræver vel ikke megen fantasi og empati, som er det fine ord for evnen til at sætte sig ind i andres menneskers følelser at forstå, hvor forvirret , hvor vrede, hvor kede af det mange af jer må været blevet. Eller måske først og fremmest forvirrede. For i gjorde jo bare det I følte var det rigtige og var det landet og magthaverne bad jer om. I risikerede alt.

De seneste år har det heldigvis ændret sig, om end ufatteligt langsomt. Der er nu en dag hvor man hejser flaget for jer og jeres indsats. Hvor man fejrer og ærer jer.

Der er nogle der lytter til jer også ude i samfundet. Nogle der prøver at forstå og hjælpe. Der er også kommet en forståelse for vigtigheden af at give jer en mulighed for bare at være sammen med andre, som selv har været  der og ved hvordan i har det..

I dag skal vi også sende en tanke til dem, som betalte den allerhøjeste pris for deres indsats for fred og for Danmark. Dem som betalte med deres liv.

Æret være deres minde !

Vi skal også huske at sige tak til jer som blev herhjemme. som led af-sagn og som sikkert også følte angst indimellem. Pårørende, ægtefæller, kærester, børn, venner mm. Jeres støtte, opbagning og forståelse, har spillet og spiller en afgørende rolle, både undervejs og efter hjemkomsten.

Endnu engang vil jeg på egne og Skanderborg kommunes vegne, sige en stor tak for jeres indsats og mod.

Tak for ordet.