Generalforsamling 2018

Generalforsamling i DFB Skanderborg d.7 marts -2018
Formanden bød velkommen og vi gav HKH et ni foldigt hurra, Vi mindes de af vore brødre som er gået til Ryes brigade .
Dagsorden Valgt til dirigent: valgt blev Bent Langballe
Formandens beretning: . Ved sidste generalforsamling var der mødt 40 brødre op. Ved 5 maj ved mindestenen var der mødt 43 op og der var tale af pastor emeritus J Lorentzen , god tale der er på vores gode hjemmeside bestyret af Holger Rasmussen. D. 6 maj var vi til formandsmøde i Silkeborg vi mødte med 4 mand. Den 21 maj holdte vi fugleskydning , vi gik igennem byen med Hovedgårds skoleorkester , et fantastisk syn ledet af Benny BK. Vi havde en fantastisk dag . Poul Aage Jakobsen blev fuglekonge. Stort tillykke. Onsdag d. 16 august var vi til stegt flæsk fremmødt var 43 personer , tirsdag d, 5 sept. Deltog vi til flagdag på fælleden , 8 brødre deltog . Den 16 sep. Deltog 2 mand til landsmøde i Fredericia . D 20 sept. havde vi en tur til Bunkeren i dyrehaven , en rigtig god tur med 18 deltagere. Vi har afholdt 3 banko spil med i alt 252 deltagere. D 14 januar havde vi trekant skydning med i alt 43 skytter , vi afsluttede i Borgernes Hus . d. 27 januar havde vi en dejlig stiftelses fest , vore jubilarer blev hædret, der var deltagelse af 60 deltagere. Vi har afholdt 5 bestyrelses møder og 1 revisions møde. Formanden takkede for sin udnævnelse til æresmedlem og sin bestyrelse for godt samarbejde . Beretningen blev godkendt med akklamation .

Årets skyderesultater: blev fremlagt af Erik Brandt , da skydeformanden ikke kunne deltage . Beretningen blev godkendt med akklamation

Regnskabet: blev fremlagt af kasseren . Beretningen blev godkendt med akklamation .

Fastsættelse af kontingent : det blev uændret.

Indkommende forslag: der var ingen

Valg af formand: Erik Sørensen ønskede ikke genvalg . Valg blev Erik Brandt

Valg af 3 bestyrelses medlemmer: Mogens Rasmussen og Hans Sandberg nyvalgt blev Rasmus Kaiser og Tonni Nielsen.

Valg af 2 suppleanter: valgt blev Ole Fausing og Anders Frandsen

Valg af revisor: genvalg til Ole Pedersen

Valg af billags kontrollant: genvalg til Tommy Andersen

Valg af revisor sup, Genvalg af Poul Foged.

Valg af fanebærer: Genvalgt blev Dan Langberg nyvalgt blev Kenny Fausing og Alf Quistgaard

EVT. Formanden takkede damerne for deres arbejde . han takkede også OP.BKog NK samt Bent for deres store arbejde. Wittus Brødrene takkede formanden og Ellen for deres store indsats i alle de år , der lød også en stor tak fra Bestyrelsen.

Formanden afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden.