5. Maj Mindehøjtidlighed

Mindestenen ved jernbanen, GL Randersvej

Vi var desværre nød til at aflyse vores 5. maj arrangement.

Vi overholder selvfølgelig givne regler fra myndighederne. Men uanset virus epidemi, skal 5. Maj dagen markeres og fejres og Henning Grønlund Carlsen skal have hans mindesammenkomst og det fik han. Formanden for Forsvarsbrødrene, ( som var repræsenteret ved 7 personer, ) nedlagde blomster-buket med bånd, det samme gjorde  Ole Danielsen, Danmarkssamfundet.  

Vi havde i år ingen officiel taler, derfor tog kassereren ordet, og læste op fra bogen ” en by i krig Stilling-Gram” som omhandler Henning Grønlund Carlsen. Bogen som er udgivet af forlaget Uhrskov og Stilling Gram lokal historie 2011. I bogen står der, ill. med billeder, blandt meget andent om sabotagehandlinger i Stilling Gram området ,følgende om Henning Grønlund Carlsen:

( Hvis du ønsker flere oplysninger om Henning Gønlund Carlsen og tiden i Skanderborg under besættelsen, kan du gå ind på dette link : http://www.skanderborgleksikon.dk/index.php

Jernbanesabotage

I den sidste del af 1944 var der talrige sabotagehandlinger på den jyske længdebane. Den 13. juli blev 2 vogne på et tysk tog afsporet på Stilling Station, og den 14. juli kort efter kl.18.00 forsøgte 3 unge sabotører det samme ved Mallinggård skov. Den ene af dem, Henning Grønlund Carlsen, var på trods af sin unge alder specialist i jernbanesabotage og uddanet i at anvende en type sprængstof, der skulle eksplodere under togets passage. Dagen forinden havde gruppen haft held med at sprænge 6 lokomotiver i luften i remisseni i Aarhus.

Toget Henning Grønlund Carlsen afsporede

Flere ting gik imidlertid galt d. 14.juli: Sprængladningerne der var anbragt på skinnerne, eksploderede før beregnet, og toger der skulle forsinkes, kom før tiden. Foruden lokomotivet, som blev afsporet, var der nogle personvogne og et antal åbne vogne beæbnet med maskingeværer Den ene af sabotørerne -Henning Grønlund Carlsen ( 20år ) fra Horsens – nåede ikke at komme i dækning og blev dødelig såret af skud i ryggen. Den anden sabotør flygtede til IIlerup, hvor lokale folk skjulte ham.

De fleste beretninger om sabotagen i Mallinggåd-skoven nævner kun 2 sabotører, fordi ingen havde set eller hørt om signalmanden Willy Jensen forsvinden fra stedet. Først i 1984, under en højtidlighed på 40 årsdagen for Henning Grønlund Carlsens død, gav Willy Jensen sig til kende og fortalte historiens rette sammenhæng.

Henning Grønlund Carlsen, gymnasieelev, født 17.6.1925 i Horsens. / Død 14.7.1944 på Skanderborg hospital / søn af maler Grønlund Carlsen født 19.11. 1898 i Horsens, død 12.4.1936, og hustru Johanne Rasmine født Hedegaard 27.8.1901 i Vinding ved Bryrup.

Tilknyttet sabotagegruppe under modstandorganisationen ” Horsens Hjemmeværn” medlem af FDF og KFUM. Deltog i sommeren 1941 i en kammeratskabslejr på Sjælland og kom her under indtryk af en national bevæget tale af Vilhelm La Cour. Gik på Horsens Statsskole, hvor han tilsluttede sig den aktive modstandsbevægelse i Horsenens. Trods den unge alder blev han hurtig specialist i jernbanesabotage. Da den første gruppebevægelse i Horsens blev oprullet i April og Maj1944, var det nødvendigt for Henning Carlsen at gå under jorden.

På Toldstrups foranledning stilledes FDF`s sommerlejr på Venø til rådighed for en række modstandsfolk fra hele Jylland der var ” under jorden ” som uddannelseslejr. Henning Grønlund Carlsen deltog tillige med andre fra Horsens i sprængsningsteori, skydeinstruktion etc. på Venø.

Af det særligt uddanede mandskab rekrutteredes en række grupper til spicelle vanskelige opgaver. Sammen med en sådan gruppe, der ellers udelukkende bestod af Århusianere sendtes Henning Grønlund Carlsen ud på en krævende opgave som var jernbanesabotage mellem Stilling og Skanderborg. Man anvendte her en ny teknik med en hurtig brændende lunte, hvorved man opnåede at sprænge toget under selve passagen. Et kompagni tyske soldater, der var med toget, rettede eftefølgende en kraftig ild mod Henning Grønlund Carlsen og hans gruppefører “Block “, der befandt sig længst fremme. Henning Grønlund Carlsen blev ramt i ryggen og straks underkastet forhør. Han førtes herefter til Skanderborg sygehus, hvor han afgik ved døden kort tid efter. Hans lig blev senere fundet nedgravet ved Moesgaard strand og bisat den 19.6.1945 på Horsens Kirkegård

Et par hundrede mennesker var tilsted ved afsløringen af Henning Grønlund Carlsens mindesten, den 30.December 1945 ( står der skrevet i bogen, men alle har sommer tøj på, så datoen må være forkert.

Mindestenen hvor forsvarsbrødrene hvert år den 5. maj arrangerer mindehøjtidlighed ligger på Gl. Randersvej nord for jernbanen

Teksten på stenen: Henning Grønlund Carlsen faldt her i kamp for Danmark 14.7.1944 Bag på stenen står et citat af Kaj Munk: Jeg hørte det råb og adlød vel. Skaf mig mit liv tilbage, Jeg lover dig jeg skal lyde og gøre min pligt igen.

Æret være Henning Grønlund Carlsens minde