Jubilarer

VI ØNSKER ALLE VORE JUBILARER HJERTELIG TILLYKKE !

Ved Stiftelses-& Jubilarfesten lørdag 25. Januar 2020 fik følgende jubilarer overrakt deres velfortjente Hæderstegn.

60 år:  Bent A.L.Sørensen
50 år:  Knud Aage Jensen, Ove Poulsen, Arne Grønskov
40 år:  Arne Ørvik Hansen,  Carsten Bo Pedersen
25 år:  Poul H. Mathiesen, Niels Nielsen
10 år:  Tonni Nielsen, Svend Pedersen, Kay Onsager

På grund af vigende tilslutning til Stiftelses-og jubilarfesterne er vi nødsaget til kun at afholde festerne hver 5. år. Næste fest bliver dog afholdt 2024 hvor vi fejrer vores 115 års jubilæum.

Jubilarer 2021

Jubilarerne vil derfor få tildelt deres HÆDERSTEGN på generalforsamlingen. Jubilarerne vil få tilsendt særskilt indbydelse.

60 år: Erik Sønderskov Sørensen, Per Sønderskov Sørensen,
60 år: Ejvind Andersen,  Kurt Rønne
50 år:  Svend Erik H. Madsen, Elmer Oldager,
40 år:  Niels Chr. Nielsen,
10 år:  Sanne Brinch Jørgensen, Erling Lauritsen,
10 år: Rasmus Kaiser Nielsen, Egon Sønderskov