Flagdag 5. September

Den 5. september er den officielle flagdag for Danmarks udsendte. Højtidligheden der hvert år bliver holdt på Fælleden, blev ledet af Vice-Borgmester Frank W. Damgaard. Forsvarsbrødrene i Skanderborg var repræsenteret med fanevagt + 3 brødre. Vores formand Erik Brandt takkede byrådet, der havde valgt at gennemføre 5. sept. arrangementet, som en del andre kommuner havde aflyst. Der blev sunget flere sange og underholdt af kulturskolens elever. 6 forskellige værn var repræsenteret. Der var ca 90 deltagere

Formålet med flagdagen er at hædre og ærer de personer, der er eller har været udsendt på en mission af Danmark på baggrund af en beslutning truffet af regering, og Folketing. Flagdagen er en anledning til at udtrykke anerkendelse for den fremragende og professionelle indsats, som Danmarks udsendte yder og har ydet i en række af verdens konfliktområder