Generalforsamling 2020

Efter generalforsamlingen holdt Niels Henrik Petersen et meget interessant foredrag om Skanderborg tilbage fra Middelalderen, flere brødre kunne supplere med historier fra bylivet i 1900 tallet /

Niels vil gerne på mail, hører fra borgere som har noget interessant fra gamle Skanderborg, her er hans mail adr.: nielshenrikpetersen@gmail.com

Formandens beretning

Beretning til generalforsamling.

Medlemstallet er nu 153.

Ved vores generalforsamling i 2019 var der fremmødt 43 brødre – helt fantastisk.

Den 14. april var vi til formandsmøde, hvor vi hørte nyt fra de andre selskaber i 7 kreds. Der var som sædvanlig debat om sammenlægninger for at mindske udgifterne i selskabet. Bernt udtrykte store forhåbninger til, at noget ville ske.

5 maj blev holdt som sædvanlig ved mindestenen. Der var mødt over 40 mennesker op, endda på trods af, at hele Skanderborg stod på den anden ende den dag. Der blev holdt en fantastisk god tale af Frank Damgaard. Frank er sønderjyde, og han havde historien under huden.

Fugleskydningen d. 26. maj blev et tilløbsstykke. 50 brødre deltog.

Benny BK ledte marchen på bedste vis gennem byen og helt ud til skydebanen i Skårup. Vi havde Hovedgårds skoleorkester foran. Dejligt syn at se et optog på næsten 100 mand igennem byen. Vores skydeformand Torben Jørgensen havde kommandoen på banen, ledsaget af skydeleder Hans Sandberg.

Ny fuglekonge blev Susan Knudsen.

Der er kommet forslag om ny menu. I 2020 nemlig Gullash i stedet for platterne.

Gullash Kanonen må vi nok droppe. Forklaring: De rigtige store ting – altså kanonen findes i beredskabsstyrelsen. De lejer dem ikke ud med mindre, at nogen kender nogen, i beredskabsstyrelsen, der kan indkøbe varerne og betjene kanonen, der skal bruges og lave maden på stedet. DET KOSTER spidsen af en jetjager.

Vi har været til stegt flæsk på Møllebæk igen. 55 mødte op og fik en rigtig god oplevelse.

Flagdagen d. 5 september blev holdt på Fælleden. Efter opslag flere steder var der mødt rigtig mange op, og Borgmester Frands Fischer holdt en dejlig tale for os.

d. 21 september var Holger og jeg til landsmøde i Fredericia. Vi fik ny præsident – Allan Poulsen fra Tønder. Bernt havde en forhåbning om en indskrænkning af DFB. Der var ingen opbakning til det forslag. Fredericia og Skanderborg er de eneste selskaber der ikke har faldende medlemstal.

Vi har afholdt 3 bankospil, hvilket giver en indtægt til foreningen og samtidig viser et ansigt udaf til.

Der har været trekantskydning i Silkeborg. Vi fik en fantastisk andenplads. Der var nogle nye med den her gang, så rigtig godt gået.

Den sidste aktivitet var så stiftelse og jubilarfest i Borgernes hus. Vi var over 40 deltagere til dejlig mad, sang og dans. Men der er et stort men. Vi kan ikke forsvare at holde fest hvert år. Det er for dyrt for vores lille kasse. Næsten 7000 kr. Det er mange penge. Fremadrettet kan vi ikke forvente så stort udbytte ved vore bankospil. Vi blive nødt til at hæve prisen for kødpakkerne, så indtjeningen den vil blive mindre.

Men fortvivl ikke. Vi vil holde fest i år deleligt med 5 fra stiftelsesåret 1909. Altså næste gang 2024. Så har vi nok sparet lidt op.

Tegn vil så blive givet til generalforsamlingen. Næste gang 2021.

Var der nogen, der ville giver et sponsorat på 7000 kr. her på generalforsamlingen, ville sagen være en helt anden.

Men vi har et nyt tiltag. En tur på Silkeborgsøerne med Gl. Turisten fra Ry. Der er plads til højest 30 personer, og turen vil komme til at koste 150 kr. pr. person. Turen er d. 7 juni.

Tilmelding efter først til mølle princippet.

Fødselsdage – Det er en tradition, at vi møder op til den store dag kl. 10.00 på selve dagen, hvis det er muligt. Stort tillykke til alle. Vi siger tak for kaffe

Der er afholdt 6 bestyrelsesmøder og et bilagsmøde samt en del orientering på mail.

Til slut vil jeg gerne sige tak til Bestyrelsen for godt samarbejde og tak til vores æresmedlem Benny for det store arbejde, du lægger i foreningen . Men en må ikke gå ram forbi, og det er dig Holger. Du er fantastisk som kasserer og hjemmesideansvarlig.

Så derfor vil jeg give beretningen til generalforsamlingen videre til behandling.

Referat af generalforsamlingen:

Der var mødt 36 brødre op til den årlige generalforsamling, som altid starter med veltilberedte Gule Ærter af Ellen Sørensen.