FLAGDAGEN 2022

Formålet med flagdagen er at hædre og ærer de personer, der er eller har været udsendt på en mission af Danmark på baggrund af en beslutning truffet af regering, og Folketing. Flagdagen er en anledning til at udtrykke anerkendelse for den fremragende og professionelle indsats, som Danmarks udsendte yder og har ydet i en række af verdens konfliktområder

Hvis du ønsker mere information om arrangementet i Skanderborg som afholdes af kommunen kan du gå ind på denne adresse: www.flagdagen.dk